Image
  
Bil Peranan Nama / Jawatan
1.
Pengerusi
Profesor Datin Dr. Suzana Sulaiman
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
2.
 Ahli
Profesor Madya Ts. Dr. Suriyani Ariffin
Pengarah Pembangunan Akademik
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
3.
 Ahli
Profesor Dr. Narehan Hassan
Pengerusi Jawatankuasa Pembetulan dan Pengemaskinian Keputusan Peperiksaan (JPPKP)
4.
Ahli
Profesor Dr. Hamidah Mohd Saman
Penolong Naib Canselor, Kolej Pengajian Kejuruteraan
5.
Ahli
Profesor Dr. Shahanum Md. Shah
Penolong Naib Canselor, Kolej Pengajian Seni Kreatif
6.
Ahli
Profesor Ts. Dr. Haryani Haron
Penolong Naib Canselor
Kolej Pengajian Pengkomputeran, Informatik dan Matematik
7.
Ahli
Profesor TPr. Dr. Jamalunlaili Abdullah
Penolong Naib Canselor, Kolej Pengajian Alam Bina
8.
Ahli
Profesor Dr. Jamaliah Said
Pengarah, Institut Penyelidikan Perakaunan (ARI)
9.
Ahli
Profesor Dr. Syed Jamal Abdul Nasir Syed Mohamad
Dekan, Arshad Ayub Graduate Business School (AAGBS)
10.
Ahli
Datuk Profesor Dr. Azizul Halim Yahya
Ketua Eksekutif, Institut Pendidikan Berterusan & Pengajian Profesional (iCEPS) 
11.
Ahli
Profesor Ir. Dr. Ahmad Farid Abidin @ Bharun
Pengarah, Pusat Asasi 
12.  Ahli Dato’ Dr. Abu Bakar Abdul Majeed
Dekan, Fakulti Farmasi
 13.   Ahli Prof. Madya Dr. Aida Nur Ashikin Abd Rahman
Dekan, Fakulti Pergigian
 14.   Ahli Profesor Madya Dr Norzuwana Sumarjan
Dekan, Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan
15.
Ahli
Profesor Dr. Farida Zuraina Mohd Yusof
Dekan, Fakulti Sains Gunaan
16.   Ahli
Profesor Dr. Zulkhairi Haji Amom
Dekan, Fakulti Sains Kesihatan
17.   Ahli Profesor Dr. Firdaus Abdullah @ Kenneth Kevin
Dekan, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan
18.
Ahli
Profesor Dr. Haslinda Yusoff
Dekan, Fakulti Perakaunan
19.
Ahli
Profesor Dr. Azhan Hashim @ Ismail
Dekan, Fakulti Perladangan dan Agroteknologi
20.
Ahli
Profesor Madya Dr. Raja Mohammed Firhad Raja Azidin
Dekan, Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi
21.
Ahli
Prof. Madya Dr. Fazah Akhtar Hanapiah
Dekan, Fakulti Perubatan
22.
Ahli
Prof. Madya Dr. Hartini Saripan
Dekan, Fakulti Undang-Undang
23.
Ahli
Prof. Madya Ts. Dr. Sharipah Ruzaina Syed Aris
Dekan, Fakulti Pendidikan
24.
Ahli
Prof. Madya Dr. Nor Hafizah Mohamed Harith
Dekan, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi
25.
Ahli
Profesor Ts. Dr. Asmah Awal
Menjalankan Tugas Rektor, UiTM Cawangan Selangor 
26.
Ahli
Profesor Dr. Yamin Yasin
Rektor, UiTM Cawangan Negeri Sembilan
27.
Ahli
Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Rasdi Zaini
Rektor, UiTM Cawangan Melaka
28.
Ahli
Profesor Dato’ Dr. Jamil Haji Hamali
Rektor, UiTM Cawangan Sarawak
29.
Ahli
Prof. Madya Dr. Rozita @ Uji Mohammed
Rektor, UiTM Cawangan Sabah
30.
Ahli
Prof. Madya Dr. Hajah Nazirah Ramli
Menjalankan Tugas Rektor, UiTM Cawangan Pahang 
31.
Ahli
Prof. Madya Dr. Nur Hisham Ibrahim
Rektor, UiTM Cawangan Perak
32.
Ahli
Profesor Ir. Dr. Haji Ahmad Rashidy Razali
Rektor, UiTM Cawangan Pulau Pinang 
33.
Ahli
Prof. Madya Dr. Saunah Zainon
Rektor, UiTM Cawangan Johor  
34.
Ahli
Profesor Dr. Roshima Hj Said
Rektor, UiTM Cawangan Kedah
35.
Ahli
Profesor Ts. Dr. Mazidah Puteh
Rektor, UiTM Cawangan Terengganu
36.
Ahli
Prof. Madya Ts. Dr. Shukor Sanim Mohd Fauzi
Rektor, UiTM Cawangan Perlis
37.
Ahli
Profesor Dr. Haji Abdol Samad Nawi
Rektor, UiTM Cawangan Kelantan
38.
Ahli
Prof. Madya Ts Dr Janudin Sardi
Dekan, Akademi Pengajian Bahasa (APB)
39.
Ahli
Prof. Madya Dr. Mohd Afandi Mat Rani
Dekan, Akademi Islam Kontemporari (ACIS)
40.
Ahli Turut Hadir
 
Profesor Dr Azizah Abdullah
Penolong Naib Canselor 
Institut Kualiti & Pengembangan Ilmu (InQKA)
41.
Ahli Turut Hadir
 
Profesor Ts. Dr. Wan Abdul Rahim Wan Mohd Isa
Dekan (Akademik dan Antarabangsa)
Kolej Pengajian Pengkomputeran, Informatik dan Matematik 
42.
Ahli Turut Hadir Prof. Madya Dr. Emma Marinie Ahmad Zawawi
Dekan (Akademik dan Antarabangsa)
Kolej Pengajian Kolej Alam Bina
43.
Ahli Turut Hadir Prof. Madya Ts. Dr. Rusmadiah Anwar
Dekan (Akademik dan Antarabangsa)
Kolej Pengajian Seni Kreatif
44.
Ahli Turut Hadir Profesor Ir. Ts. Dr. Hj. Solehuddin Shuib
Dekan (Akademik dan Antarabangsa)
Kolej Pengajian Kejuruteraan
45.
Ahli Turut Hadir
Profesor Ts. Dr. Wardah Tahir
Pengarah, Unit Hal Ehwal Ehwal Kurikulum (UHEK)
46.
Ahli Turut Hadir
Dr Nadia Hanin Nazlan
Ketua Pembangunan dan Pentaksiran Akademik
Bahagian Pentaksiran dan Penilaian Akademik (BPPA)
47.
Ahli Turut Hadir
Prof. Madya Dr Mohd Azman Yahaya
Pengarah, Pusat Kokurikulum
48.
Setiausaha
Prof. Madya Ts. Dr. Syamsul Nor Azlan Mohamad
Pengarah, Bahagian Pentaksiran dan Penilaian Akademik (BPPA)
49.
Setiausaha
Profesor Ir Dr Zuhaina Zakaria 
Dekan, Institut Pengajian Siswazah (IPSis)
 
 

 

Bil
Dokumen
Muat Turun
1.
Template : Kertas Kerja
2.
Pautan Kepada Dokumen Mesyuarat Melalui eMesyuarat UiTM (Untuk Ahli Mesyuarat Sahaja)

WEBSITE STATISTICS

230075
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
212
530
3516
225779
5515
4592
230075
21-04-24

Contact Us

Academic Assessment and Evaluation Division
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450, Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

https://bppa.uitm.edu.my

Tel: +603 - 5544 3147/3142
Fax: +603 - 5544 3141