Download

PROSEDUR PENGHANTARAN DOKUMEN SEMAKAN PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN

NO. DOCUMENTATION DOWNLOAD / VIEW
1. Prosedur Penghantaran Dokumen Pentaksiran dan Penilaian- 2 Januari 2024 Download / View
3. Contoh Kertas Kerja Pentaksiran Download / View
3. Surat Prosedur Penghantaran Dokumen Pentaksiran dan Penilaian. DIBATALKAN Sila Rujuk Prosedur Penghantaran Dokumen Pentaksiran dan Penilaian-2 Januari 2024 Download / View

ADVISORY NOTE MQA

NO. DOCUMENTATION DOWNLOAD / VIEW
1. Advisory Note No. 1 2020 - Panduan Pengendalian Prog PPT 20200329 Download / View
2. Advisory Note No. 4-2020 (Versi BM) Panduan Pengendalian Program Download / View
3. Advisory Note No. 5-2020 (Versi BM) Kaedah Alternatif Download / View
4. Advisory Note Panduan Pengendalian Program PKP2.0_8.2.2021 Download / View
5. Advisory Note No. 5-2021 Fleksibilti PdP Download / View

CIRCULAR

NO. DOCUMENTATION DOWNLOAD / VIEW
1. Pemakluman Penamatan Langganan Ouriginal Dan Migrasi Turnitin Dan AI Detection Sebagai Sistem Semakan Plagiat UiTM Februari 2024 Download / View
2. Pelaksanaan Structured Assessment Mechanism (Sam) Bagi Semester Mac - Ogos 2023 Download / View
3. Pelaksanaan Structured Assessment Mechanism (Sam) Bagi Semester Mac - Ogos 2022 Download / View
4. Peringatan Mesra: Pelaksanaan Structured Assessment Mechanism (SAM) bagi Semester Oktober 2021 - Februari 2022 Download / View
5. Pelaksanaan Structured Assessment Mechanism (SAM) Bagi Semester Oktober 2021 – FEBRUARI 2022 Download / View
6. Pekeliling Akademik-2021-20- University Educational Objectives Download / View
7. Surat Pekeliling Akademik Bil. 01-2020 - Pelaksanaan PdPc Berikutan Wabak COVID 19 - Signed - Ralat Download / View
8. Pekeliling Akademik Bil. 16-2020 - Pelaksanaan Kemasukan Semula Pelajar Ke Kampus Serta Penyampaian Pengajaran Dan Penilaian Pembelajaran Dalam Tempoh Pasca Puncak Wabak COVID-19 (Post-Peak COVID-19) Download / View
9. Pemakluman Jawatankuasa Kecil OBE Peringkat Fakulti dan Cawangan Download / View

POLICY

NO. DOCUMENTATION DOWNLOAD / VIEW
1. Polisi Pentaksiran & Penilaian Akademik UiTM Pindaan 2021 Download / View
2. Ikrar Integriti Pelajar/Academic Integrity Pledge Download / View
3. Garis Panduan Penyimpanan Ikrar Integriti Akademik Pelajar UiTM Download / View
4. Infografik   
  a) Proses Penyimpanan Dokumen Ikrar Integriti Akademik Pelajar UiTM (Manual) Download / View
  b) Proses Penyimpanan Dokumen Ikrar Integriti Akademik Pelajar UiTM (UFUTURE) Download / View
5. Garis Panduan Perubahan Semakan dan Kursus Download / View

BLOOM_S TAXONOMY

NO. DOCUMENTATION DOWNLOAD / VIEW
1 Bloom Taxonomy Indicator - Ver - 0300 Download / View
2 Bloom Taxonomy Indicator - Ver - 0332 Download / View

PROGRAMME LEARNING OUTCOME (PLO) ATTAINMENT

NO. DOCUMENTATION DOWNLOAD / VIEW
1 PLO - Attainment - Beta - 0200 - Manual Download / View
2 PLO - Attainment - Beta - 0200 Download / View

TEST SPECIFICATION TABLE

NO. DOCUMENTATION DOWNLOAD / VIEW
1 Test Specification Schedule (JSU) Download / View
2 JSU Elements Download / View
3 Continuous Specification Schedule (JSUB) Download / View
4 Project Specification Schedule (JSP) Download / View

iCGPA

NO. DOCUMENTATION DOWNLOAD / VIEW
1 iCGPA Usage For Course Development Manual - Ver - 0200 Download / View
2 iCGPA - Course Development - Ver - 0200 Download / View

MANUALS & GUIDELINES

NO. DOCUMENTATION DOWNLOAD / VIEW
1. National Education Code 2020 (NEC-2020) Download / View
2. Kod Pendidikan Nasional 2020 (NEC-2020) Download / View
3. Comparison NEC2020 vs NEC2010 Download / View

{/tabs}

RELATED DOCUMENTATION

CIRCULARS

NO. DOCUMENTATION DOWNLOAD / VIEW
1. Surat Pemakluman Pengemaskinian dan Tindakan Fakulti Download / View
2. Surat Pematuhan Pengukuran, Pentaksiran dan Penilaian Program Akademik edited 260619 Download / View


ASSESSMENT DOCUMENT

NO. DOCUMENTATION DOWNLOAD / VIEW
1. Assessment Evaluation Document (MQF2.0) Download / View


MQF2.0 MAPPING

NO. DOCUMENTATION DOWNLOAD / VIEW
1. MQF2.0 - Related Mapping Examples Download / View


REFERENCES

NO. DOCUMENTATION DOWNLOAD / VIEW
1. Polisi Penilaian Pelajar UiTM (2014) Download / View
2. COPPA 2nd Edition (2017) Download / View

BPPA ACTIVITY SCHEDULE

NO. DOCUMENTATION DOWNLOAD / VIEW
1. Jadual Altiviti Tahunan BPA - Kemaskini 09 Ogos 2019 Download / View
2. Jadual Aktiviti Tahunan BPA - Kemaskini 09 Januari 2020 Download / View
3. Jadual JAPA BPPA 2021 Download / View

EXAMINATION MANUAL, GUIDE & RULES , UiTM

NO. DOCUMENTATION DOWNLOAD / VIEW
1. Manual Pengurusan Peperiksaan UiTM (Edisi 1 - 2012) Download / View
2. Peraturan Akademik UiTM  
  Peraturan Akademik Program Asasi UiTM Pindaan 2018 (Bilangan 1) Download / View
  Peraturan Akademik Diploma Dan Sarjana Muda UiTM Pindaan 2021 (Bilangan 1) NEW Download / View
  Peraturan Akademik Pra Diploma UiTM Pindaan 2015 (Bilangan 1) Download / View
3. Garis Panduan Pemantauan Pep. Akhir (Pengurusan. Fasiliti & e-Exatt), UiTM Download / View
4. Garis Panduan Pengendalian Kes-Kes Salah Laku Pelajar Dalam Peperiksaan, UiTM Download / View
5. Garis Panduan Penghantaran Semula Penangguhan Kelewatan Penghantaran Sebahagian Kertas Soalan Ke BPA Download / View
6. Garis Panduan Proses Penyediaan Kertas Soalan Dan Skema Jawapan Pep. UiTM (Penambahbaikan) Download / View
7. Glosari Istilah Peperiksaan dan Penilaian Pelajar UiTM (Edisi 1 - 2013) Download / View
8. Panduan Pengawasan Bagi Pembantu Pengawas UiTM Download / View
9. Panduan Penghantaran Kertas Soalan Dan Skema Jawapan Peperiksaan Ke BPA Download / View
10. Panduan Peperiksaan Akhir Untuk Pelajar UiTM Download / View
11. Panduan Peperiksaan Akhir Untuk Pesyarah UiTM Download / View
12. Pelan Tindakan Persediaan Menghadapi Kecemasan Semasa Peperiksaan Download / View
13. Peraturan Permohonan Kelulusan Penggunaan Komputer Riba Semasa Peperiksaan Akhir Dan Tambahan Masa Peperiksaan Akhir Download / View
14. Final Examination Regulations UiTM 2022 Download / View
15. Glosari dan Skop Penilaian Akademik Semester Mac - Ogos 2022 Download / View
16. Penambahbaikan Garis Panduan Proses Peperiksaan Akhir Secara Fizikal Universiti Teknologi MARA Download / View

EXAMINATION OPERATIONS CENTRE CONTACT NUMBERS

NO. DOCUMENTATION DOWNLOAD / VIEW
1.  Senarai No Tel Bilik gerakan dan AJK Pengurusan Peperiksaan Feb 2023 Download / View
2.  Senarai No Tel Bilik gerakan dan AJK Pengurusan Peperiksaan Julai 2023 Download / View
3.  Senarai No Tel Bilik gerakan dan AJK Pengurusan Peperiksaan Julai 2024  Download / View


SURAT EDARAN

NO. DOCUMENTATION DOWNLOAD / VIEW
1. Surat Laporan Pemantauan Peperiksaan Akhir (Pengurusan dan Fasiliti) Di UiTM Cawangan Download / View
2. Surat Penurunan Kuasa Melaksanakan Taklimat Pembantu Pengawas Download / View
3. Surat Penurunan Kuasa Meluluskan Kebenaran Menggunakan Komputer Riba dan Tambahan Masa Peperiksaan Download / View
4. Surat Kebenaran Menduduki Semula Pentaksiran Akhir Bagi Pelajar Yang Mempunyai Temujanji Suntikan Vaksin Download / View
5. Surat Pelaksanaan Structured Assessment Mechanism (SAM) Bagi Semester Okt 2021 - Feb 2022 Download / View
6. Surat Pengurangan 50% Kod Kursus Peperiksaan dan Pelaksanaan QBS Berfasa Download / View
7. Surat Pengoperasian Peperiksaan Akhir Secara Fizikal Sesi II 2021 2022 (20222) Download / View


URUSAN PENGAMBILAN PEMBANTU PENGAWAS

NO. DOCUMENTATION DOWNLOAD / VIEW
1. Slaid Taklimat Pembantu Pengawas Peperiksaan Download / View
2. Syarat-syarat Pelantikan Pembantu Pengawas Peperiksaan Download / View
3. Senarai Tugas Pembantu Pengawas Peperiksaan Download / View
4. Borang Permohonan Pembantu Pengawas Download / View
5. Contoh Iklan Pembantu Pengawas Peperikaan (Dip) Download / View
6. Contoh Iklan Pembantu Pengawas Peperikaan (ISM) Download / View
7. Contoh Surat Tawaran Skim Pembantu Pengawas Peperiksaan Download / View
8. Borang Tuntutan Bayaran Pembantu Pengawas Download / View
9. Borang Laporan Khidmat Pembantu Pengawas Peperiksaan Download / View

POSTER DEWAN PEPERIKSAAN

NO. DOCUMENTATION DOWNLOAD / VIEW
1. Final Examination Regulations UiTM - Poster 2022 Download / View
2. Poster Sesi Peperiksaan Bermula Download / View
3. Poster Sentiasa Bersikap Jujur Download / View
4. Poster Please Be Quiet Download / View

FAQ

NO. DOCUMENTATION DOWNLOAD / VIEW
1. FAQ & Slide Sesi Penerangan Pengendalian Pentaksiran Akhir Sesi Mac-Ogos 2021 Download / View
2. FAQ Pengurangan 50% Kod Peperiksaan dan QBS Secara Berfasa Download / View
NO. DOCUMENTATION DOWNLOAD / VIEW
1. Taklimat Pengemaskinian Pelaporan CDL-CQI bagi Kursus dan Program Akademik di UFUTURE 2023 melalui Youtube pada 8 September 2023 View
2. Slaid Taklimat Pengemaskinian Pelaporan CDL-CQI bagi Kursus dan Program Akademik di UFUTURE 2023 Download / View
3. Garis Panduan Penghantaran Closing The Loops-Continuous Quality Improvement CDL-CQI Download / View
4. CDL-CQI Summary (CDL_CQI_2024) Download / View
5. Senarai Semak Penghantaran Dokumen CDL-CQI (BPPA/CDL-CQI/1) Download / View
6. COPPA 2nd Edition (2017) Download / View
7. Criteria and Standards For Programme Accreditation Download / View
8. Garis Panduan Proses Perancangan dan Pelaksanaan Pentaksiran dan Penilaian Download / View
9. Surat Pematuhan Pengukuran, Pentaksiran dan Penilaian Program Akademik  Download / View
10. Surat Pematuhan CDL-CQI Download / View
11. Manual CDL-CQI Download / View
12. Surat Prosedur Mengurus Pelaksanaan Download / View
13. Surat Pemakluman Pengemaskinian dan Tindakan Fakulti Download / View
14. Assessment Evaluation Document (MQF2.0) Download / View
15. MQF2.0 - Related Mapping Examples Download / View
16. Garis Panduan Amalan Baik: Pemantauan, Penyemakan dan Penambahbaikan Kualiti Institusi Berterusan (GGP: MR-CIIQ) Download / View
17. Guidelines to Good Practices: Monitoring, Reviewing and Continually Improving Institutional Quality (GGP: MR-CIIQ) Download / View


MANUAL TADBIR URUS 1UiTM

NO. DOCUMENTATION DOWNLOAD / VIEW
1. Manual Tadbir Urus 1UiTM: Multisistem (Bahagian 3 - Tadbir Urus Pengurusan Akademik UiTM) Download / View
2. Manual Tadbir Urus 1UiTM: Multisistem (Pengoperasian Kolej Pengajian UiTM) Download / View
NO. DOCUMENTATION DOWNLOAD / VIEW
1. Amanat Naib Chanselor UiTM 2024 Download / View
2. Slide Amanat Naib Chanselor UiTM 2024 Download / View

WEBSITE STATISTICS

230054
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
191
530
3495
225779
5494
4592
230054
21-04-24

Contact Us

Academic Assessment and Evaluation Division
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450, Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

https://bppa.uitm.edu.my

Tel: +603 - 5544 3147/3142
Fax: +603 - 5544 3141